Hippie som en kultur

Hippiene ble etablert og gjort om til et helt stort fellesskap, der individene seg i mellom gjorde noe sammen og knyttet en tilhørighet. Kultur kan knyttes opp til åndsliv og både finkultur og ukultur, som har med både musikk, litteratur, bildekunst og andre skapende aktiviteter. Hippiene er dermed et godt eksempel på at de er en kultur. Vi kan så gjerne si at de er en subkultur. En subkultur kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og annet. Trekkene av en subkultur kan være estetiske, religiøse, politiske eller en kombinasjon av disse. Medlemmene vil symbolisere sin tilhørighet gjennom stilen sin, noe som nettopp hippiene gjorde mye av.

                                         krakers HEADSHOPS2/C/06DEC96/MN/DF

Først og fremst er en en hippie et medlem av hippiebevegelsen, som er en ungdoms og protestbevegelse som fikk sin begynnelse på midten av 1960-tallet. Det var kan vi si en videreutvikling av beat-generasjonen i USA og Europa. Hippiene blir også kalt blomsterbarna som er også er representativt i tanken bak blogg adressen min. Hippiene protesterte først og fremst mot det materialistiske samfunnet og dets fokus på forbruk. Hippiebevegelsen var alternativ og ville utvikle både politiske, åndelige og kulturelle alternativer. Det utgjorde en motkulturell med anerkjente symboler og stiluttrykk. Peacetegnet blant annet som mange kjenner igjen og bruker den dag i dag i mange forskjellige sammenhenger.

Hippiene var ikke voldelige og antimilitaristiske.. Deres motto var «make love, not war» Derfor stod den amerikanske Vietnamkrigen i sentrum som et symbol på det de var imot.

                                                            makelovenotwar

Jeg har valgt å fokusere på hippiene i de delene av verden bevegelsen startet, nettopp USA og Europa. Men det betydde ikke at hippiene bare holdt seg til sitt land, de var nettopp ivrige på å reise og dele sin kultur med andre land. Hippie Trail er en betegnelse som brukes for å beskrive reisende hippier og også andre unge fra Europa og Amerika til andre land som Sør-Asia, hovedsaklig til India og Nepal. De var ryggsekkreisende, og ville reise så billig som mulig, derfor var det svært vanlig at de haiking eller ved bruk av billige, private busser.

hippy-bus

The-Hippie-Trail-Map

Selv om hippiene var i mot det materialistiske samfunnet, klarte de likevel og lage seg en egen motekultur som inspirerte og fascinerte mennesker verden over. Både med klærne og håret. Krigsheltene var dårlige forbilder. Hippienes lange hår markerte både protest til den eldre generasjon og for å vise avstand til de kortklipte amerikanske soldatene. Det lange håret var i tillegg et symbol slik også blomster var et tegn på fred og harmoni, derfor ble hippiene kalt for blomsterbarn. Begge kjønn gikk barbent, hadde blomster i håret og rundt halsen og kledde seg i fargerike og lystige klær.

I dagens samfunn er det ikke å legge skjul på at vi er svært opptatte av det materialistiske og de velferdsgodene som er lett tilgjengelige. Det står i stor kontrast av hva hippiene var opptatt av og tvert i mot kjempet mot. Jeg snakker også for meg selv, og sammenligner mine behov og interesser med hippiene. Jeg liker det materialistiske og finner det som et behov i hverdagen og både kle meg pent og legge på sminke som en daglig plikt. Likevel har jeg mange av de samme verdiene som hippiene hadde. Jeg vil også ha fred, og føler at krig ikke fører oss noen vei. Men likevel kunne jeg ikke ha sett for meg at jeg løp rundt barfot med blomster i håret og campet rundt i parker. Men samtidig var det på 60-tallet denne bevegelsen begynte, og vi er nå i 2013. Så hvem vet? Uansett tror jeg det ville blitt sett som et avvik fra samfunnet å sette seg i en park nå å demonstrere med plakater og lage peacetegnet mens du røyker hasj. Det strider mot det som er sett som normalt og akseptert i dagens samfunn. Kanskje det i tillegg er normbrytende? Vi har alle roller med et sett normer som vi følger, vi vet til en hver tid hva som er forventet av oss alt etter hvilken rolle vi stepper inn i. Mens hippiene hadde ikke denne strukturen i det sosiale systemet sitt. De var ikke like integrert som resten av samfunnet. De lagde sin egen kultur og var ikke redde for å stå for det de mente. De var mennesker de og, og hadde like stor betydning som alle andre. Dette er et kultur relativistisk syn. Det at alle kulturer er likeverdige. Hvis man hele tiden sammenligner en annen kultur med sin egen kalles etnosentrisme. Hvis en nordamerikaner sammenligner en somalier på hvor fort han kan lage en hamburger, viser at han synes sin kultur og sin måte og opptre på er best og den rette måten. Det handler om å gå inn med et blankt ark når man ser på andre kulturer.

Jeg finner det også interessant at hippiene fremdeles lagde seg en egen motekultur selv om de var sterkt i mot det materialistiske, som inspirerte tusenvis også nå i dag kan vi kalle en type klær for en hippietrend. Det kan være store løse, fargerike klær som har et hippietrekk over seg. 

70s-fashion-hippie-351

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s