Kulturfiltermodellen

Jeg har valgt å fokusere på det som skjer når budskapet går fra sender til mottaker, og kun det. Følte ikke at det var nødvendig ta med tilbake turen med, nettopp fra mottaker til sender igjen. Hippiene var et eget samfunn bestående av mange mennesker, og det er vanskelig å sette ord på hvordan de følte seg tilpass i sin verden. Man kan jo bare tenke seg selv til at de ble glade av positive reaksjoner og skuffet av dårlige reaksjoner på sin kultur.

Senderen i dette kulturfilteret er Hippiene. De er representativ for seg selv og sine verdier og prioriteringer i denne verden. Om dette blir godt mottatt av resten av folket som står utenfor denne kulturen kan man diskutere.

Budskapet til Hippiene går ut på å slippe grådigheten i samfunnet. Ikke legge så mye vekt på det materialistiske, men heller søke til et sosiale blant medmenneskene rundt deg. Elsk, ikke hat! De er miljøbevisst og har en sterk tilhørighet med naturen og det naturlige. Det er også grunnen til at de går barbent og bærer blomster.

Hippiene tok i bruk mange kulturelle koder og symboler i utformingen av sin kultur. World peace tegnet er kjennetegnet på hippie kulturen. De lanserte også en blomsterfilosofi som kom til uttrykk i demonstrasjon mot politiet og det militære. Mange som delte mening med hippiene forsto dette, og hev seg med på bølgen. Det de var i mot var de ikke redde for å si høyt. De demonstrerte i parker med både plakater og andre ting som kunne lage reaksjoner. Vi kan si at de tok med sin kulturelle bagasje.

Hippiene ble utbredt både på fjernsynet, aviser og ute blant folket. De slo seg ned i lokale parker tok i bruk plakater og andre symboler på at denne nye kulturen skulle bli verdenskjent og en ny måte å leve på. De hadde sin livsstil som de ville dele og påvirke andre på. Det klarte de også til en viss grense. Etterhvert ble dette ganske så urealistisk både for folket og kanskje en del av hippiene selv. Å erobre verden med denne nye tankemåten skulle bli en utfordring.

Mottakere av denne kulturen var de som hadde fjernsyn og radio i hjemmet sitt på den tiden. De som leste aviser og oppdaterte seg med annen sosialisering. Mottakere som forsto budskapet til hippiene og følte en tilhørighet med dem. Og de som ikke skjønte hva som var poenget med dette oppstyret blant mennesker som levde av å plukke blomster å dyrke marihuana planter.

Forholdet til hippiene varierte fra hvert individ og hvor i verden du bodde. Siden hippiebevegelsen begynte og var mest kjent i USA, og gikk mest utpå å ikke fokusere på det materialistiske, ville kanskje ikke urfolket i Kenya forstå denne bevegelsen, og hvorfor den i det hele tatt oppsto. De hadde ikke det problemet om overflødig materielle goder. Så de ville nok ikke forstå dette helt. Men samtidig kunne de kanskje gjenkjenne seg i hvordan de framsto. At de gikk barbent og kledde på seg naturen. Det handler om å forstå de kulturelle kodene. De som var motstandere av krig ville kanskje finne trøst og ro hos hippiene. Atmosfæren ville kanskje appellere til dem. Mens andre ikke klarer å relatere seg til hva de sto for.

Hippie bevegelsen var altså en egen kultur der de som var opptatte av å bevare naturen og det som var viktig i verden, nemlig kjærlighet for medmenneskene fant sin plass. Der det materielle ikke ville komme i veien, grådigheten for vår egen velferd skulle kommer bakerst. En glad, livlig og fargerik kultur med egne symboler og koder for hva som var akseptert og ikke. De hadde et flott budskap «Make love, not war». Det er sikkert en god del enig i.

De som gjenkjente seg med hippiekulturen snakket godt om den. Kanskje de publiserte positivt om den i media eller lignende. Kjøpte aviser med hippie innhold. Siden jeg fokuserer på hippiebevegelsen på 60 tallet, når den begynte, var det sikkert ikke annet valg enn å snakke om den. Siden sosiale medier ikke var så utbredt.

De som ikke var så stor tilhenger av hippiebevegelsen og egentlig ikke skjønte hva som var poenget med hele kulturen, ville kanskje ikke snakket så mye om den, eller snakket negativt om den. Kanskje de ville demonstrert mot hele kulturen, og prøvd å sabotere for de. De ville heller ikke kjøpt produkter eller aviser som refererte til hippiebevegelsen. 

HIPPIE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s